Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa: Dokumentu honen edukia konfidentziala da eta hartzaileari bakarrik zuzentzen zaio. Baimenik gabe erabiltzea debekatuta dago indarrean dagoen legeriaren arabera.

Tratamenduaren arduraduna: Ikerpartners, S.A. (A75055210) IKERPARTNERS

Helburuak: Enpresa-kudeaketako eta administrazio publikoko gure ebaluazio- eta aholkularitza-zerbitzuak eta lotutako jarduerak kudeatzea; bezeroekin eta hirugarrenekin harremanetan jartzea merkataritza-informazioa emateko; gure jardueraren berezko funtzioak eta betebeharrak betetzea.

Legitimazioa: gure Zerbitzuak kudeatzeko tratamenduaren beharra (“kontratu-harremana”); aplika daitezkeen legezko betebeharrak betetzea; interes legitimoa (merkataritza-informazioa bidaltzea).

Hartzaileak: datuen jakinarazpenak egin dakizkieke eskatutako zerbitzuen faseren batean esku hartzen duten administrazio publikoei eta legez ezarritakoei.

Kontserbazioa: araudi aplikagarrietan ezarritako epeak (zerga, merkataritza, estatistika, etab.).

Eskubideak: sarbidea, zuzenketa, mugaketa, ezabatzea, aurkakotasuna, eramangarritasuna eta datuen babeserako gure Politika osoa eskatzea, helbide honetan: Txingurri pasealekua 28, 4a “Lurra Eraikina”, 20017 Donostia (Gipuzkoa), helbide elektroniko hau: info@ikerpartners.com


Información básica sobre protección de datos: El contenido de este documento es confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Su uso no autorizado está prohibido por la legislación vigente.

Responsable del tratamiento: Ikerpartners, S.A. (A75055210) “IKERPARTNERS”.

Finalidades. Gestionar nuestros servicios de evaluación y consultoría de gestión empresarial y administración pública, y actividades relacionadas; contactar con clientes y terceros para ofrecerles información comercial; realizar las funciones y obligaciones propias de nuestra actividad.

Legitimación: necesidad del tratamiento para la gestión de nuestros servicios (“relación contractual”); cumplimiento de las obligaciones legales aplicables; interés legítimo (envío de información comercial).

Destinatarios: pueden producirse comunicaciones de datos a proveedores de IKERPARTNERS que intervengan en alguna fase de los servicios solicitados, a Administraciones Públicas con competencia en la materia y las establecidas legalmente.

Conservación: los plazos establecidos en las normativas aplicables (fiscal, mercantil, estadística, etc.).

Derechos: acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición, portabilidad y solicitar nuestra política de protección de datos completa, en Paseo Txingurri, 28, 4º “Edificio Lurra”, en 20017 Donostia San Sebastián (Gipuzkoa), correo electrónico info@ikerpartners.com